Nevşehir Bulgur Gaynatımı

Nevşehir Bulgur Gaynatımı
Anlatan            : Pembiş Dörtkol,
45 yaş. Derleme Yeri   : Nevşehir
Konusu


 Bulgur Kaynatma
Bulgur mu guzum! bulgur neşal gaynadılır söyleyim sana.gazanı i lan i goruh ortıya. İlkin elerik zahrayı. altını ah rıh çavdarlı ol ursa.yi harın, tem iz bi bohça sererik.üsdün çiharrıh zahrayı. sora ilan i tandırın üsdüne goruh. şaşmasını öne dökerik. suyunu da bolca goruh, altını yaharıh.gendi halinde gaynayı gaynayı bişer. ne iş gorüyon diyene bulgur gay-nadıyoh derik. o ice gaynıyacah; şah şah gaynıyacah, bi denenin içine bahacan, heç biyazı galmassa onu çıharacan itayi sererik, onu gayrı saplı tası elimize ahrıh, sufrayı sererik, ilanneri goruh, ilanner inen çiharrıh , onu dadırıh ortıya sıçanı onu dadı verrik böyle dadandan sona damları süpürrük.dama çiharrıh sererik. incecik dama sererik, ön gurur, ötön beninki bir günde gurudu, sıcah olduna temusda. iki ossun bir ossun iki adam buluruh, sohuyu yıhanh, ice temizlerik bezinen süpürgeynen. sona iki de tohmah
buluruh ice keperdir piricin gabından soyulur gibi ice keperdir. sona geri onu zabadar gabini yiryenidden sererik. indirrik sona. savırrıh, hinci motura veriy-oh gayrı, bulgur motoru çıhdı. bildin bulguru çıharır, sininin üsdüne dokerik ayıtlarıh yenidden. nadar işi var bahıyon nu! oturruh, elerik çekilenden sona. eledimizi bir ilane yıgarıh düşünü bi ayrı ilane yığanh, en ufak pıtpıtısı olur onu da pıtpıtı derik. onu da bi ayrı alırın, en altının unu olur, onu da bi ayrı elerik alırıh. yenidden bir ita sererik altına savırrıh küplerimizi eyce temiz bezinen silerik, ondan sona bohçay-nan içine uğudü verrik içine, üstüne de çör otu atarıh üş dene bereket ossun diye biliyon nu! azına ağız banı balarıh, gapanı da goruh, Allah ağız dadınan güle güle yedirsin Derik.

Nevşehir ve Yöresi Ağızları LÇilt Ses Bilgisi [Phone’ligue) Prof. Dr. Zeynep KOHKMAZ Syf:119

{lang: ‘tr’}
Cappadocia Travel Cappadocia Tour Cappadocia Turkey Cappadocia Places To Visit