NEVŞEHİR DE HALK SÖZCÜKLERİ

NEVŞEHİR DE HALK SÖZCÜKLERİ

• Abari – barı : şaşma yada şaşıp kalmak
• Arınlamak : hedef almak
• Akınlamak : sevdalanmak
• Alamaç : alev
• Apakla :kuru fasulye
• Alaşa :bir sözü hemen yayan
• Apılamak : koşup zıplayarak gelmek
• Bükleç : viraj
• Boyak : bet, beniz
• Bişirmek : yufka pişirmeye yarayan uzun değnek
• Bert elmek : sertleşmek
• Bastırak : kapının arkasına konulan değnek
• Badak : sakarlık yapan kişi
• Bildir :geçen yıl
• Carı : hızlı
• çılgısız : şımarık
• cılga : patika yol
• cıvgın : ağacın taze sürgünü
• cıvınmak : ciddiyetten uzaklaşmak
• cavrak : konuşkan
• çeltek : çoban yamağı
• çatılmak : yoktan bela olmak
• çiğrimek- çiğsinmek :tiksinmek
• damgalamak : lafını ağzına koymak
• dulun : saçın yüze doğru uzantısı
• ditmek- didelemek : tifsitmek
• endek : aşağı, adi, bayağı
• ertişmek : bir işi çabucak yapmamak
• eğimtili : yetenekli
• algördülük : göstermelik
• eftiklenmek : sıkıntı basması, sıkıntılanmak
• gede : cimri, kıyımsız
• gedelenmek : çıkarı için ufak fırsatları bile kaçırmamak.
• Gömük : batak
• Gerikmek : şişmek, dolmak
• Göfer : güç, kuvvet
• Görgün : gür
• Hezaar :herhalde
• Horavlamak : yabancılamak.
• Hömermek : dikleşmek, kavgaya hazırlanmak.
• Hongumak : yakışşıksız gülmek
• Hoşalmak : hoşuna gidecek bir işten zevk almak.
• Iğranmak : hafif hafif sallanarak yürümek.
• Ildırdamak : hafif hafif yanmak.
• Ilımak : hoşa giden iş yada insan karşısında gevşemek.
• Işkın : ağacın tabanından fışkıran sürgün.
• Iğralamak : sallamak
• İdişmek : dedikodu etmek
• İlaan :leğen
• İssilmek : kaba bir şeyin oturulunca aşağı inmesi
• İstetmek : kirişi kırmak, kaçmak
• İssik : kabalığı gitmiş
• Koğşak : yumuşak
• Kumasınmak : istememek
• Kötelemek : atmak, fırlatmak
• Kırmızı :domates
• Kısmık : cimri, kıyımsız
• Kötülemek : zayıflamak, incelip süzülmek
• Koygun : koyulaşmış
• Metlemek : atlamak
• Mudara : boynu eğri olan
• Mitirdemek : seke seke yürümek.
• Navrak : surat
• Nörüyon : ne yapıyorsun
• Oturak : zamanında yürüyemeyen
• Ocutmak : tahriş etmek
• Özemek : çarpmak
• Öğünsümek : bir işi zamanında yapmaya çalışmak
• Öğürleşmek : birine alışmak
• Örülmek : üstünü başını yolacak biçimde dövüşmek
• Palazımak : koşup gelmek
• Parsımak : ezilmek
• Parpulamak : azarlamak
• Sövkenmek : yığılmak
• Salım : nezle
• Sıracalı :hastalıklı
• Söyretmek : alay etmek
• Sumsalamak : toslamak
• şak : parça
• şaklamak : parçalamak
• şiklet : surat
• şerpere : cıvık
• şirlez : cıvık çamur
• tokurur : evinden hırsızlık yapan
• toku : kısa boylu
• tıskalı : hastalıklı
• tosuldak : kolay soluk alamayan
• tingirdek : çabuk kızan
• uyuntu : gittiği yerden gelmeyen
• uylaşmak : bir işin üzerine çok düşmek
• uçunmak : pişman olmak
• utlanmak : saygısızlık yapmamak için tetikte beklemek
• yiğni : hafif
• yipelemek : aksayarak yürümek
• yüğrük : hızlı
• yilpikli : öksürüklü
• zat : çok, gittikçe artan
NEVŞEHİR YAZI VE MAHALLİ DİLİ
• İlaç__________________________ İlaş
• Mısır_________________________ Misir
• Hamur________________________ Mamır
• Muhtar________________________ Mıhdar
Nevşehir _______________________ Memşer
• Tırnak _________________________ Dınnah
• İhtiyaç_________________________ Ehdiyaş
• Mahmut________________________ Mamıt
• Zerdali_________________________ Zelderi
• Yaprak_________________________ Yarpah
• Elektrik_________________________ Aletirik
• Doktor__________________________ Dohdur
• Manto__________________________ Mantu
• Teneke__________________________ Tenike
• Parmak_________________________ Bannah
• Bilezik__________________________ Bilenzik
• Seksen__________________________ Sesen
• Lanet____________________________ Nalet
• Ekşi_____________________________ Eşgi
• Yurmuh __________________________Yumruk
• Soba____________________________ Zoba