Nevşehir Deyimleri

NEVŞEHİR’ DE DEYİMLER

Ayağı ağır olmak : hareketlerinde yavaş olmak.
Aşşığı kurşunlamak : zengin olmak.
Alımını almak : gereken dersi almak
Arkanı unutma :bir daha gel,yine bekleriz
Asker bavulu gibi süzülmek : kendini ağıra almak.
Ağır oturup batman kalkmak : ölçülü davranmak.
boynunu yığmak : zengin olmak
Buğuz bağlamak : kinlenmek
Bağrı yufka olmak : çabuk duygulanmak
Çöp çekmek : evlenme hazırlığı yapmak
Çürük tahtaya mıh çakmak : çürük iş yapmak
Fit sokmak : işleri karıştırmak
Gadalarını alırım :günahlarını alırım
Gözünü kaydırmak : yıldırmak
Ham demir dövmek : olduğu yerde saymak
Horağı eğrilmek : küsmek
Homukup gezmek : küsüp kimseyle konuşmamak.
Haha çalmak : sesli gülmek
Haşat olmak : darmadağın olmak.
İt izini kurt izine karıştırmak : kurnazlık yapmak.
İtin ayağını taştan esirgememek : sözden anlamayanı korumamak.
Kalın çöpe dizmek : derin düşüncelere dalmak.
Komşu bağından sepet doldurmak : başkasına kendi işini yaptırmak.
Kuyruğundan elek çıkarmak : elinden iş gelmemek
Kuru söğüt’ den düdük yapıp çalmak : ekmeğini taştan çıkarmak.
Sırı arı sırına benzemek : içine kapanık, sessiz olmak.
Sakalı tutuşandan ciğara yakmak : kendi çıkarı için başkalarını kullanmak.
Sak durmak : tetikte durmak, önlem almak.
Sırım sırım sınmak : açlıktan kıvranmak.
Üç buçuğun üstünde durmak : öfkeli olmak.
Üzüm için bağ duvarına yaslanmak : çıkarı için küçülmek.
Yarım yumurta ile felfelleye karışmak : başkalarından daha az emek vermek.
Yürük sırtından kurban kesmek : başkasının adına konuşmak.
Yalanı tığ ucunda durdurmak : gerçekmiş gibi yalan söylemek.
Yaldır yanmak : pırıl pırıl etmek, parlamak
Sifli sifli gezmek : sinsi sinsi gezmek, kötülük yapmak.
Karam nördün? :kafaya almak,tavlamak