Nevşehir Doğal Güzellikler

Nevşehir Doğal Güzellikler
Nevşehir deki mesire yerleri, genellikle vadi tabanlarıyla Kızılırmak kıyılandadır. Son yıllarda iç ve dış turizmin gelişmesiyle, kimi dinlenme yerlerinde altyapı tesisleri yapılarak hizmete sunulmuştur.


Mesire Yerleri
Göreme Vadisi
Tl merkezine 14 lan uzaklıkta, Kızılırmak’ a güneyden açılan bir vadidir. Vadi boyunca asfalt bir yol uzanmaktadır. Göreme vadisinin yamaçlarında çok sayıda peribacaları vardır. Peribacaları içine oyulmuş mağara ve kiliseler tarihsel değerleri de olan anıtlardır. Vadi tabanı, zengin su kaynaklan ve büyük bitki örtüsüyle, ilgi gören dinlenme yerlerindendir. Peribacalarını ile tarihsel yerleri görmeye gelenler, buralarda dinlenebilmektedir.
Kadirah Deresi
Ü merkezine 3 km uzaklıktaki bu dinlenme yeri, Narköy sınırlan içinde kalmaktadır. Burada Nevşehir çayının bazalt kayalarını yararak açtığı çok sayıda delik ve çağlayanlar vardır. Jeolojik yapısı ve jeomorfolojik oluşumuyla yörenin ilgi çeken mesire yerlerinden olan Kadirah deresine asfalt bir yolla ulaşılabilmektedir.
Ballıkaya
İl merkezine 5 km uzaklıktaki bu dinlenme yeri, özellikle manzarası nedeniyle ilgi toplar. Göre kasabasının güneyinde bir bazalt tepesi üzerinde yer alan Ballıkaya, geniş alanların kolayca görülebildiği bir yerdir.
Üzengi Deresi
Ortahisar’ m güneyinden başlayarak Ürgüp yakınlarından Damsa çayı vadisine açılan Üzengi deresi boyu, sıkça gidilen dinlenme yerlerindendir. Duvar gibi yükselen vadi yamaçlarıyla, tabanda birbirini izleyen meyve bahçeleri ve mineral balamdan zengin maden sularıyla ilgi çeken bir dinlenme yeridir. Bu yöre il merkezine 14 km’lik asfalt bir yolla bağlıdır.
Kızılırmak Kıyılan
Kızılırmak vadisi, Avanos ve Gülşehir yörelerinde genişleyerek, doğal kumsallar ve ağaçlık dinlenme yerleri ortaya çıkmıştır. Avanos’ta, özellikle akarsuyun güney kıyılan, günü birlik gidilen yöredir. Dinlenme yerlerinin bulunduğu yöre, yaklaşık 19 km ‘lik asfalt bir yolla merkeze bağlıdır. Gülşehir’de, Kızılırmak kıyısında kimi yerler mesire yen olarak ayrılmış, buralarda gerekli alt yapı tesisi kurulmuştur.
Çakırcan
Gülşehir ilçesi Tuzköy kasabasında Kızılırmak nehri kenarın dadır. Kaynak sularının bol olduğu ve zengin bitki örtüsüne sahip olan bu yerde alabalık üretim tesisleri de mevcuttur. Günü birlik piknik ve mesire yeri olarak alt yapı ve çevre düzenlenmesi yapılmıştır. İl merkezine uzaklığı 28 km’dü’.
Dedebağı
Hacıbektaş ilçesine Kırşehir yolu doğrultusunda ilçeye 3 km uzaklıkta bulunan Dedebağı, dergaha bağlanmış olup, tekkenin açık olduğu zamanlarda önemli ocaklardan birisi idi. Koruma altına alman bu yerde Şekerpmar’ı ile Hacı Melek Baha’nın mezarlarını kapsayan bir türbe vardır. Yeşillikler içinde bol suyu olan bu yer, mesire yeri olarak altyapısı mevcuttur.
Gülşehir Karayolları Dinlenme Parkı
Gülşehir ilçesinde Kızılırmak nehri kenarında, piknik ve mesire yeri olarak alt yapısı ve çevre düzenlemesi , günü birlik kullanıma açık bir mesire yeridir. İl merkezine uzaklığı 20 km’dir.