Nevşehir Coğrafi Konumu

NEVŞEHİR İL MERKEZİ
İL VE İLÇELERESİ NİN COĞRAFİ KONUMU:
Nevşehir ili iç anadolunun 38,12 ye 39,20 kuzey enlemleri ile 34,11 ve 35,06 doğu boylamları arasında yer alır.
Konya kapalı havzasında kalan Derinkuyu ilçesi dışında bütünüyle orta Kızılırmak havzasına giren Nevşehir ilinin yüzölçümü 5467 Km2 dir. Ülke topraklarınızın binde 7 sini kaplar. Nüfus 289.508 dir.
Kızılırmak vadisinin güney yamacına kurulmuş olan il merkezinin yükseltisi 1.150 m.dir. il alan yöresel açıdan doğudan Kayseri, İncesu ve merkez, kuzey doğudan Yozgat’ın Boğazlıyan ve Şefaatli , Kuzey ve kuzeybatıdan Kırşehir’in Çiçekdağı merkez ve Mucur , güneyden Niğde, güney batı ve batıdan Aksaray ili çevrilidir. Yüzey şekiller açısından İse ilin ise ilin doğusunda Hodul dağı, uzantıları kuzeyinde Delice ırmak vadisi, güney ve güneybatısında Erdaş dağı ve uzantıları vardır original site.


FİZİKİ ÖZELLİKLER VE DOĞAL DEĞERLER
A- YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ : Nevşehir il alanı Orta Anadolu’da Erciyes, Melendiz ve Hasan dağı gibi eski yanardağların kül ve lavlarını biriktirmesiyle oluşmuş çok geniş bir plato üzerinde yer almaktadır. Bu platoyu ülkenin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak doğu, batı doğrultusunda derinliğine oymuştur.
Nevşehir topraklarında yeryüzü şekillerinin ağırlıklı bölümü platolardan oluşur, dağlar fazla yer kaplamaz.
İl alanının 18.5 ini kaplayan dağlar kuzey güney ana-dolu kıvrım sistemlerinin sıkışması ve yoğun volkanik hareketler sonucu oluşmuştur. Dağlar Kızılırmak vadisinin kuzey ve güneyine serpilmiş durumdadır. İl alanının yaklaşık %76 sı %20’den az eğimli ve yükseltisi 1000 -1500 metre olan topraklardır. Çoğunlukla sığ topraklarla örtülü bu topraklar il alanının %56.6 sini oluşturur. İl alanının içerisinde platolardan sona en ağırlıklı yeri ovalar tutmaktadır.
DAĞLARIN BAŞLICALARI ; Erdaş Dağı (1992 m.), Hodul Dağı (1949 m.), Kızıl Dağı (1789