Derinkuyu Genel Bilgiler

Tarihi

Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İlçenin eski bir yerleşim birimi olduğu, tarihinin M.ö.3000 yıllarına kadar ulaştığı sanılmaktadır. İlçenin eski adı MELEGOBİ yada MELEGOBİA’ dır. Derinkuyu’ nun ilk yerlileri ASUR kolonilerine kadar uzanır. İz bırakanlar (dışarıda toprak altında) Romalılar, İlçe içerisinde ise Bizanslılar’ dır. Tarih boyunca bu toplum dışarıdan gelenlerle kaynaşmış, ad ve din değiştirerek KAPADOKYA adını almıştır.
Türkler 1071 Malazgirt savaşından sonra gelmeye başlamışlar, İlçenin doğusundaki çekme, Kızılören, Şemşili, Bölören, Topaleyüp ve Melizlik yaylalarına yerleşerek hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır.1830’lu yıllarda Derinkuyu’ da yeryüzünde konut olmadığı yaşlılarca söylenmektedir.Bu günkü adı olan Derinkuyu halkın içme suyunu 60-70 metre derinliğindeki kuyulardan temin etmesinden dolayı verilmiştir. Kapadokya’nın 36 yeraltı şehrinin en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu yer altı şehri 1967 yılında turizme açılmış olup, 8 katlıd

Coğrafi Yapı

Nevşehir İlinin güneyinde yer alan Derinkuyu İlçesi’nin Güneyinde Niğde, Doğusunda Kayseri-Yeşilhisar, Kuzey doğusunda ürgüp, Kuzeybatısında Acıgöl, Kuzeyinde Nevşehir, Batısında Aksaray İli bulunmaktadır.Niğde-Nevşehir karayolu üzerinde bulunan İlçe Nevşehir’e 30 Km, Niğde’ye 50 Km, Kayseri’ye 110 Km, Aksaray’ a 80 Km uzaklıkta ve bu illerin tümüne İlçenin direk karayolu bağlantısı bulunmaktadır.İlçenin yüzölçümü 450 Km 2 , rakımı 1300 Metredir. İlçe Erciyes, Hasan Dağı ve Melendiz Dağları arasında volkanik çanak şeklinde bulunan Misli ovasının içinde yer alır. Arazi genellikle düz olup, ormanlık alan bulunmamaktadır. Toprak kumlu olup, volkanik faaliyetlerin sona ermesi, yağmur ve rüzgar ile erozyon etkisi oldukça kuvvetlidir.Akarsu ve gölü olmayan İlçemizde geniş yer altı su kaynakları mevcuttur. Bitki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren yaz ortalarında kuruyan, cılız otlardan oluşan bozkır (step) dir.

Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 10.211
2000 11.092
1990 8.580

Derinkuyu DERİNKUYU YERALTIŞEHRİ
Bu yeraltı şehri Frikler zamanındandır. Bizans zamanında da yaşanılmaya devam edilmiştir. Burası düşmandan korunmak için oluşturulmuştur. Düşman istilası ile yeraltı şehrinin kapıları kapatılmış ve 80 m. Yükseklikteki bacalardan havalandırma sağlanmıştır. Derinkuyu 1963de bulunmuş ve açılmış olan en büyük yeraltı şehridir. Derinkuyu yeraltı şehrinden 11 kat aşağıya inilebiliyor, henüz açılmamış olan ve devam eden diğer katları da vardır. Bugüne kadar açılmış ve bulunmuş kısmı sadece çeyreği olan 1500 m2’lik bir alanı kaplıyor ve yeraltı şehri diğer yeraltı şehirleriyle bağlantılı. Tahminlere göre Derinkuyu 3000 den 50000 insanı barındırabiliyordu.