Neden Hacıbektaş’la Uğraşılıyor

Hacıbektaş Belediyesi’nce ilçenin içme suyu 16 km’den altı adet su motorları vasıtası ile iki kademede ilçeye veriliyor.

Belediyenin kış aylarında geliri su motorlarının elektrik harcamalarına yetmiyor.

Belediyeye ait idari bina, kademe, mezbaha gibi tesislerimizin elektrik ücretleri MEDAŞ’A aksatılmadan ödeniyor.

İlçe merkezindeki ikinci kademe su motorlarının elektrik ücreti ile su kuyusunun motorunun elektrik ücreti de aksatılmadan ödenmektedir.

Kış aylarında ödeyemediğimiz birinci kademe su motorlarının elektrik ücretini bahane eden MEDAŞ Hacıbektaş Belediye Başkanlığı idari binasının, itfaiyenin, bakım ve onarım kademesinin borcu olmadığı halde, belediyeyi hizmet veremeyecek bir duruma sokmak için elektriğini kesmiştir.

MEDAŞ su motorlarının elektriğini kesmek için teşebbüs etmiş sede bir süre erteleyerek idari ve hizmet tesislerinin elektriğini keserek yasa dışı uygulama yapmıştır.

Bir yıl içerisinde MEDAŞ’A su motorları elektrik ücreti olarak 312.729 TL yatırılmış olup 180.000 TL borcumuz kalmıştır. Kış aylarında borcumuz gelir düşüklüğü nedeniyle artmaktadır.

İlçenin elektriklerinin kesilmes; adının Hacıbektaş olmasından kaynaklandığı için mi? Anayasa oylamasına hayır oyu veren Hacıbektaşlıları cezalandırmak için mi? MEDAŞ’IN yaptığı kraldan fazla kralcılık için mi? diye sayın Alarko’nun yöneticilerine soruyoruz.

Yöneticilerce “Sosyal Devlet İlkesi” halkı susuz bırakarak mı yerine getirilecek? Öncelikle temel gereksinme olan suyumuzun temini, belediyenin gücü dışında kalınca devletin yetkililerinin desteği sağlanmayacak mı? gibi sorular cevap beklemektedir.

Tüm Hacıbektaş Halkına ve Hacıbektaş’a gönül verenlere saygıyla duyurulur.

Hacıbektaş Belediye Başkanı
Ali Rıza SELMANPAKOĞLU