Nevşehir Pure Projesi

PURE PROJESİ İÇİN ÜNVER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 2009 yılında başlayan Uluslar arası İleriye dönük kentsel ve kırsal epidemiyolojik çalışma projesi(PURE)’nin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdiği yakın ilgi ve destek nedeniyle ,proje koordinasyon ekibi tarafından plaketle ödüllendirildi.

Türkiye’nin yanı sıra Arjantin,Brezilya,Kanada,Şili,Çin,Kolombiya,Hindistan,İran,Polonya,

Rusya Federasyonu,İsveç,Güney Afrika, Zimbabwe ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2009 yılında başlatılan Uluslar arası İleriye dönük kentsel ve kırsal epidemiyolojik çalışma projesi’nin Türkiye’deki uygulandığı kentlerin başında gelen Nevşehir’de 2009 yılından beri çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye’de Metabolik Sendrom Derneği tarafından Nevşehir’in yanı sıra İstanbul, Aydın,

Kocaeli, Antalya,Samsun, Malatya ve Gaziantep’de toplam 35-70 yaş grubunda 4056 kişinin kırsal ve kentsel bölgelerdeki yaşam biçimi,risk faktörleri, kronik hastalıklardaki değişikliklerin izlenerek ileriye yönelik kahort çalışması olarak uygulanan Uluslar arası İleriye dönük kentsel ve kırsal epidemiyolojik çalışma projesi(PURE) 12 yıllık bir süreyi kapsıyor.

Proje kapsamında proje katılımcılarına yönelik olarak kronik hastalıklar,risk faktörleri ve yaşam biçimlerindeki değişiklikler saptanarak veriler toplanıyor.Katılımcılara ayrıca aile ve birey düzeyinde anketler uygulanıyor. Proje kapsamında projenin Nevşehir’deki katılımcılarının EKG, Kan basıncı,Akciger fonksiyonu,kas gücü ölçümleri,kan ve idrar örnekleri alınıyor.Bu değerler de laboratuar şartlarında Türkiye Ulusal Koordinasyon Merkezi tarafından saklanıyor.

Proje koordinatörü ve Metabolik Sendrom Derneği Başkanı Prof. Dr. Aytekin Oğuz’un ekibinde yer alan Dr. Burcu Çalık,Biyolog Fikret Demirkol ve uzman ebe Sevda Karaca’dan oluşan heyet,Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi’nin katkıları ile Nevşehir’deki çalışmaların yürütüldüğünü belirten Dr. Burcu Çalık, projenin uygulanmasına yönelik Nevşehir Belediyesi’nin yaptığı katkının büyük bir önem taşıdığını belirterek,Ünver’e teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de, belediyecilik alanında klasik belediyeciliğin yerine insana odaklı sosyal belediyeciliğin uygulandığı Nevşehir’de,insanın olduğu her alanda yer almaya büyük bir özen gösterdiklerini ifade etti. Ünver,insan sağlığını yakından ilgilendiren projelerin uygulanması yönünde,imkanlar doğrultusunda her türlü katkıyı bundan öncesi süreçte ortaya koyduklarını ve bundan sonra da aynı kararlılık içerisinde bu destekleri vermeye çaba harcayacaklarını kaydetti.

Daha sonra Dr. Burcu Çalık, PURE’nin uygulanmasında yaptığı katkılardan dolayı Metabolik Sendrom Derneği Başkanı Prof. Dr. Aytekin Oğuz tarafından gönderilen plaketi Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e takdim etti. Ünver’de konuklara ziyaretin anısına Hitit Anforası hediye etti.